TeLeSU

Aplikacja TeLeSU

jest aplikacją wspomagającą proces sprzedaży telefonicznej podmiotów zajmujących się szeroko pojętym e-biznesmen, począwszy od sprzedaży produktów online, poprzez sprzedaż usług, a skończywszy na promocji ogłoszeń z innych portali poprzez agregację treści na wielu portalach równolegle.

Zastosowanie aplikacji TeLeSU ułatwia i usprawnia pracę telemarketerów poprzez dostosowanie systemu sprzedaży do indywidulanych potrzeb danego podmiotu. Aplikacja jest w całości zbudowana w oparciu o technologie webowe – możliwe jest jej uruchomienie zarówno w zamkniętej sieci firmowe jak również w Internecie, dzięki czemu telemarketerzy mogą również pracować zdalnie z domu, przy założeniu że posiadają dostęp do Internetu na odpowiednim poziomie.

Aplikacja TeLeSU została zaprojektowana do wspomagania pracy telemarketerów na każdym etapie ich pracy oraz do raportowania wyników osobom zarządzającym.

Moduły aplikacji zostały stworzona w oparciu o schematy pracy telemarketerów. Istnieje również możliwość ich dostosowania do indywidulanych potrzeb oraz własnego schematu pracy poprzez ustawienie odpowiedniego przepływu i powiązań poszczególnych modułów w trakcie pracy.

Modułowa budowa oraz parametryzacja poszczególnych modułów aplikacji pozwala na jej do potrzeb różnych podmiotów.
Kontakt